Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Version 1.1, oprettet den 17. oktober 2018.

Dataansvarlig:

SMS.dk
c/o Compaya A/S
Palægade 4, 2. tv., DK-1261 København K
CVR nr.: DK-31375428

1. Indledning
1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies beskriver, hvordan SMS.dk / Compaya A/S, CVR-nr. DK-31375428, (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) som databehandler indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde eller medarbejder hos en af vores kunder, når du besøger og bruger online systemet SMS.dk. Når du anvender SMS.dk og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Politik finder anvendelse.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1 Når du bruger SMS.dk, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse oplysninger omfatter din browsertype, din IP-adresse og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre SMS.dk og din brugeroplevelse, når du benytter systemet.

2.2 Når du bruger SMS.dk, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig som kunde. Disse data er både indsamlet af os og afgivet af dig og omfatter firmanavn, CVR/VAT-nummer, adresse, navn, e-mail, telefonnummer samt log over aktivitet ved brug af SMS.dk (herefter ”Generelle Kundedata”).

2.3 I SMS.dk angiver du som bruger personoplysninger om modtagere af SMS-beskeder. Det drejer sig specifikt om mobilnummer og evt. navn. Du kan endvidere have angivet personoplysninger i selve SMS-beskedens tekstfelt.

2.4 Afhængigt af formål beder vi dig om at lade være med at indtaste såkaldte følsomme personoplysninger nogen steder i SMS.dk, herunder i kommentarfelter, SMS-beskedens tekstfelt eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold. Hvis der indgår følsomme personoplysninger, skal det være beskrevet i den databehandleraftale, som du indgår med os.

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

3.1 Vores behandling af Cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af SMS.dk.

3.2 Vores behandling af de Generelle Kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen med dig om brug af SMS.dk.

4. Videregiver vi personoplysninger til andre?

4.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det.

4.2 Vi anvender eksterne virksomheder som underleverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes også underdatabehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores underdatabehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Der er endvidere indgået databehandleraftaler med vores underdatabehandlere.

5. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

5.1 Vi sørger for løbende at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

(b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.

(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

6.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår bagest i denne Politik under kontakt.

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

7. Databehandleraftaler

7.1 Vi opfordrer vores kunder til at indgå en databehandleraftale med os, hvori der er beskrevet lovgivningsmæssige forhold, behandling af personoplysninger, krav til os som leverandør, andre databehandlere og fortrolighed mv. Du kan få tilsendt vores databehandleraftale ved at kontakte os på e-mail: info@sms.dk

8. Ændringer i denne Politik

8.1 Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi versionsnummer og datoen øverst i dette dokument. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

9. Kontakt

9.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på e-mail: info@sms.dk